معاشقه با واژه ها

خداوند بی نهایت است، لامکان و بی زمان ،اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آیدوبه قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. ملاصدرا

هی آریو !

1-حتمن نمی دانستید که آرش تنها پهلوانی است که نامش در شاهنامه نیامده است ! آرش در تیریشت یا تیشتر یشت در بند 6و 7 با نام اِرخش خوانده می شود و سرعت تیشتر به تیر پرنده ی او تشبیه می شود ! اما نامی از او در شاهنامه نیست ! مقاله یی می خواندم که معتقد بود برای اینکه رستم رقیبی با این قدرت نداشته باشد فردوسی نامی از او نبرده است ! اینها البته فقط نظر است !

2- راجع به آریو برزن یا آریا برزین مطلب می خوانم ( سردار هخامنشی ) بعد می بینم این لی بانی خائن که به قهرمان خیانت می کند ایرانی است دلم آتش می گیرد ! شکایت از که کنم خانگی است غمازم !

  
نویسنده : مهربون ; ساعت ۸:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱۱
تگ ها : تاریخ