معاشقه با واژه ها

خداوند بی نهایت است، لامکان و بی زمان ،اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آیدوبه قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. ملاصدرا

بویسپرد

در ویسپرد می خوانیم که :

کشور از ریشه کرش kars در آمده که در فرگرد نوزدهم وندیداد پاره ی 21 با جزء pairi پئیری بکار رفته بمعنی شیار کردن و شخم زدن . همین واژه در گزارش پهلوی اوستا به کیشتن kistan = کشتن گردانیده شده است . کشتن یعنی شیار کردن یا باخیش ( = گاو آهن) خط کشیدن . از همین بنیاد است واژهء کرش karsa که چندین بار در اوستا امده ؛ چنانکه در فرگرد نهم وندیداد پاره ء 10 وپاره ء11 و فرگرد 22 پاره ء 20 و جز اینها و در گزارش پهلوی گردانیده شده به کیش kis . اسم مفعول کرشته karstaدر فارسی کشته شده است .

از واژه های کرشوkarsuکه در یسنا 11 پاره ء 2 آمده و کرشیونت karsivantکه در فرگرد 3 وندیداد پاره 24 و کرشا karsa که در فرگرد 9 وندیداد پاره ئ 12 آمده ؛ در همه این پاره ها جایی اراده شده که برآن کشت کنند یا زمینی که پیرامون آن را شیار کشند ؛ چنین جایی که در پهلوی کیش ویچار kish vicar و در پارسی کشتزار گوییم . یئوکرش yao-karsکه در فرگرد 3 وندیداد پاره 30 آمده یعنی کشت گندم ( کشت جو و دانه ) .

در سانسکریت نیز کرش karsh بمعنی شیار کردن است .

نظر باین ریشه و بنیاد (( کشور )) پاره ایست از کره ء زمین که گرداگرد آن شیار کشیده یا بعبارت دیگر ؛ خاکی است که دور آن خطی کشیده شده وآن را مرز شناخته و از پارهء دیگر زمین جدا ساخته اند . این چنین ؛ کشور پاره ایست از زمین پهناور ؛ فراخناک تر از مفهومی که در فارسی باین واژه می دهیم و بمعنی مملکت می گیریم :

اگر سربسر تن بکشتن دهیم                 از آن به که کشور بدشمن دهیم ( فردوسی )

پی نوشت : این مطلب در کتاب ویسپرد برایم جالب بود نوشتم تا شما هم لذت ببرید .( ویسپرد جزیی از کتاب اوستا است به معنی همه ردان یا همه سروران )

  
نویسنده : مهربون ; ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳
تگ ها : کتاب