معاشقه با واژه ها

خداوند بی نهایت است، لامکان و بی زمان ،اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آیدوبه قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. ملاصدرا

آهستگی

سهراب می گوید : مثل زنبیل پر میوه تب تند رسیدن دارم . و من با این بند شعر چه خلسه ها که نداشتم. اما:

فکر کن چطور می شود اگر به جای دویدن آرام بروی وفصل ها را ببینی .

فکر کن چطور می شود اگربه جای رفتن به تند خوانی ؛آهسته خواندن را تمرین کنی و کلمات را در دهانت مزه مزه کنی و لذت ببری .

فکر کن چطور می شود اگر به جای سرعت ١٢٠ در رانندگی با سرعتی متعادل بروی از راندن لذت ببری .

پی نوشت : عجله کار شیطان است . یعنی از بودنت لذت ببر.

  
نویسنده : مهربون ; ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱۸
تگ ها : زندگی