معاشقه با واژه ها

خداوند بی نهایت است، لامکان و بی زمان ،اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آیدوبه قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. ملاصدرا

دلیل وجودی اسطوره

اسطوره واکنشی از ناتوانی انسان است در مقابله با درماندگیها و ضعف او در برآوردن آرزوها و ترس از حوادث غیر مترقبه . قدرت تخیل نهایت فعالیت خود را در این زمینه انجام می دهد . خدایان به این ترتیب خلق می شوند و سپس به شهریاران و پهلوانان زمینی تبدیل می گردند و گاهی به عکس از شخصیتی تاریخی یا قهرمانی معمولی ؛موجودی اسطوره ای شکل می گیرد ؛ به این صورت که همه ی ویژگیهای یک موجود خارق العاده را به او نسبت می دهند و بتدریج با این ویژگیها ؛ قهرمان از صورت موجود بشری عادی خارج می شود . از سوی دیگر؛اسطوره تجسم احساسات آدمیان است به گونه ای ناخودآگاه ؛ برای تقلیل گرفتاریها یا اعتراض به اموری که برای ایشان نامطلوب و غیرعادلانه است و چون آن را تکرار می کنند آرامشی به آنها دست می دهد . تکرار این داستان ها که در قالب نوعی آیین دینی برگزار می شود به آنها حقانیت و  واقعیت می بخشد .

اسطوره همچنین نشانه ای از عدم آگاهی بشر است از علل واقعی حوادث . انسان به پیروی از تخیل خود برای رویدادها علت و انگیزه می تراشد و به این ترتیب ؛ تخیل را با واقعیتها پیوند می دهد .

برگرفته از کتاب تاریخ اساطیری ایران ؛ ژاله آموزگار - ص 5-4

  
نویسنده : مهربون ; ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱۳
تگ ها : کتاب