معاشقه با واژه ها

خداوند بی نهایت است، لامکان و بی زمان ،اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آیدوبه قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. ملاصدرا

گلستان سعدی

منجمی به خانه در آمد یکی مرد بیگانه را دید با زن او بهم نشسته دشنام و سقط گفت و در هم افتادند و فتنه و آشوب خاست . صاحبدلی که برین واقف بود گفت:

 تو بر اوج فلک چه دانی چیست      چون ندانی که در سرایت کیست

  
نویسنده : مهربون ; ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢۱
تگ ها : حکمت