معاشقه با واژه ها

خداوند بی نهایت است، لامکان و بی زمان ،اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آیدوبه قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. ملاصدرا

رستوران

چند شب پیش با دوستان به رستوران رفته بودیم و طبق معمول که من از مطالعه رفتار مردم در حالت های مختلف لذت می برم شروع کردم به بررسی حرکات و با وجود تذکرات همراهان همچنان به شغل شریف کنجکاوی ادامه  دادم . تلویزیون بزرگ سالن یوزارسیف پخش می کردمرد میز کناری ما با ولعی وصف ناپذیر سریال را دنبال می کرد و مدام پسرش را ساکت می کرد و به گارسون غر می زد که صدای تلویزیون را زیاد کند ! نمی دانم اگر می خواست سریال نگاه کند برای چه به رستوران آمده بود! کافی بود رستوران را به خانه ببرد .

  
نویسنده : مهربون ; ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
تگ ها : زندگی