معاشقه با واژه ها

خداوند بی نهایت است، لامکان و بی زمان ،اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آیدوبه قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. ملاصدرا

اشتراک

فک کن برای گرفتن اشتراک ای دی اس ال مراجعه کنی به یک شرکت کامپیوتری و بعد نفری بیاید که کار ارتباط و لینک را انجام بدهد آن وقت چشمش بیفتد به کتاب های تو و شروع کند ارشیر بابکان را با لهجه غلیظ پهلوی میانه از حفظ خواندن و ببینی که چطور خط و زبان های خاموش جایش را باز می کند !!!حالا به هر علتی که افراد جذبش می شوند!!!! بعدمی مانی خوشحال باشی یا ناراحت !بعد ببینی او که کامپیوتر خوانده چه ماهرانه کار لینک را انجام می دهد ولی تو که زبان های باستانی خوانده ایی نمی توانی !!!!!البته نپرسیدم که در تحلیل زبان هم به قدرت خواندن خط هست یانه !!!!!!

  
نویسنده : مهربون ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢٤
تگ ها : خط

کرتیرموسس روحانیت در دولت ساسانی

کرتیر موبدان موبد دربار تعدادی از شاهان ساسانی بوده است که به احیاء دین زردشت پرداخته و دریافت های شخصی اش را از این دین به عموم ملت شاهنشاهی تلقین می کرده است  و مایل نبوده که مذاهب عمومی رابه نیکی تلقی کند . و از میان بغان تنها آناهیتا را پذیرفت چون شم سیاسی قوی او یادآوری می کرد که این ایزد بانو بغ حامی خاندان شاهی است و نباید با آن مخالفت کند !کرتیر روح متحرک اتحاد دولت و روحانیت - که خاصه عمده ی دولت ساسانی است - بوده است . البته همیشه روحانیت طرف ضعیف تر بوده ؛هر وقت که دولت از حمایت او دست می کشید - مثلا در دوره قباد - روحانیت به انحلال نزدیک می شد .کتیبه های او در نقش رجب ؛ کعبه ی زردشت ؛ نقش رستم و سرمشهد واقع است . کرتیر اقناع مردم دیگر را به قبول شکل خاص مذهب خویش بصورت فنی ظریف در آورد . در طرق اقناع ؛ وی به هیچ وجه رقت قلب نشان نمی داد .او از همه ی اقتداراتی که سلاطین بدو داده بودند استفاده می کرد و از قتل کسانیکه اقناع نمی شدند امتناع نداشت . کتب مانوی - که اکنون اطلاعات بسیار درباره ی آنها داریم - از اتهامات ضد کرتیر پر است ؛ از جمله او را دشمن بزرگ آیین خود و مسوول مرگ پیغمبر خویش و زجر کردن پیروان او شمرده اند . البته جامعه های بسیار دیگری هم از طرز رفتار کرتیر شاکی بودند . به واقع کرتیر یکی از بزرگترین دشمنان آزادی فکر و یکی از سخت ترین زجر دهندگان دینی است که تاریخ بخود دیده است .

منبع :سخنرانی ایران شناس و کتیبه خوان شهیر آلمانی دکتر و .ب . هنینگ ترجمه دکتر محمد معین

پی نوشت : یعنی خدایی عکس این کرتیر رو ببینید من که یاد راسپوتین می افتم . ببینید ما چقدر پتانسیل برای کارهای داستانی و سینمایی داریم اما دریغ و درد از این همه رخوت !!!!!!!! 

  
نویسنده : مهربون ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱٧
تگ ها : خط

چیزی شبیه معجزه

خیلی وقت ها به چیزی عادی که نگاه می کنم ناگهان بهت زده برجای می مانم که خدایا چطور می شود من این همه مدت متوجه عجیب و جالب بودن این پدیده نشده باشم . دیشب داشتم یک داستان جنایی را با تمسخر برای کسی می خوندم ؛ از روز نامه فخیمه .... یک آن حس عجیبی وجودم را فرا گرفت و به شدت متعجب و خوشحال شدم لابد می پرسید متعجب از چه؟من می توانستم خطوط را شناسایی کنم و حروف و کلمات را بخوانم باورم نمی شد کلماتی که از جلوی چشمم رژه می رفتند به این آسانی قابل رمزگشایی باشند . تعجب نکنید به همین سادگی شگفتی معجزه به سراغم آمده بود . کلمات با من دوست بودند و ماهیت پنهانشان را برایم آشکار می کردند .  چرا برای هرچیزی که برایمان عادی شده و از شدت تکرار دیگر نمی بینیمشان ونشانه بودنشان را حس نمی کنیم غمگین نمی شویم ؟ . شاید دوباره نیاز به بازیابی دارم باید باز هم از خویشتن خویش آغاز کنم دوباره ببینم - لمس کنم - عاشق شوم - نفس بکشم تا از کسالت ها به آغوش تازگی و زندگی پرواز کنم .

  
نویسنده : مهربون ; ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢٦
تگ ها : خط