شعری از حضرت خیام نیشابوری

چون  فوت شوم بباده شویید مرا

تلقین ز شراب ناب گویید مرا 

خواهید که روز حشر یابید مرا

از خاک در میکده بویید مرا

/ 3 نظر / 28 بازدید
hfmdesign

سلام - امیدوارم که کامنت قبلیمو خونده باشید - دوست دارم بتونم باهاتون بحثی داشته باشم درباره دیدتون به جهان و مذهب و دلم میخواد چیزایی که من دیدم رو هم شما ببینین - براتون آرزوی موفقیت میکنم

hfmdesign

برات یه شعر مینویسم و بعدا دربارش برات میگم این شعر از مولوی هست ولی این مولاها قسمتایی از شاعرا رو سانسور کردن و دوست دارم شما هم بخونین چون من عاشق مولوی هستم کوی خرابات عشق - تا تو بدانی کجاست کعبه فراموش کنی - قبله تو گویی حباست کعبه ندارد خبر - قبله ندارد اثر در گذر از هر دو گر - روی دلت با خداست صاقی روز ازل - داد شراب الست مستی آن تا ابد - در سر مخمور ماست مستی ما از می است - مستی می از وی است چون که هم خود وی است - چون و چرا پس چرا اهل خرابات را راست بود راهشان - زود به منزل رسد هر که رود راه راست

پرویز

به یاد خیام و درود بر شما دینای خوب