پارکینگ اختصاصی

آدمها می توانند هزار تا اسم داشته باشند ! هزار روش برای دوست داشتن ! هزار تا دوست ! هزار تا آرزو! هزار تا علاقه ! اما مابین همه ی ِ این هزار ها فقط یکی خاص میشود ! یک اسم ! یک دوست ! یک روش دوست داشتن ! یک آرزو! کمی فکر کن !

پی چسب : قدیما فکر می کردم فقط من زیاد ِ زیاد می تونم دوست داشته باشم ! بعدها فهمیدم این یک حس مشترکِ همه  همین حس را راجع به کس یا چیزی که دوست دارند تجربه می کنند و فکر می کنند : هیچ کی نمی تونه مثل ما دوست داشته باشه ! ( صمد آقا )

/ 0 نظر / 17 بازدید