عروسی سارای

سارا اینجا را نمی خواند پس هر چه بخواهم می توانم راجع به مهربانیش ؛ صداقت و یکرنگیش بنویسم ! البته خانم دکتر سارا ! یک خانم به تمام معنا انسان و نجیب ! ترم های آخر شناختمش ! از آن زمان تاکنون رابطه یِ محکمی با هم داریم با وجود دوری همیشه او را نزدیکم حس می کنم ! در وجود این خانم ذره یی قدرنشناسی ؛ حسادت ؛ کم بینی ؛ خاله زنکی یافت نمی شود ! آنقدر برایم عزیز است که بعد از عروسیش که نتوانستم بروم همچنان حسرت می خورم که او را در لباس عروس کنار محمد ندیده ام ! این خانم دکتر بلند بالایِ زیبا را ! حالا هم درگیر درس و خانه داریست ! باید حتمن به همسرش تبریک بگویم که خانم نه فرشته ایی نصیبش شده است !

/ 1 نظر / 14 بازدید
زویا

خوشا به حال همسرش پس :)