ترس و لرز

همیشه از راه رفتن روی برف و یخ وحشت داشته ام !  آن شب که از ترس آستین ِ ژاکتِ تو را چنگ زده بودم !یادت هست ! آن وقت گفتی: محکم راه برو و نترس ! سالهاست که محکم راه می روم !اما هنوز می ترسم !

/ 0 نظر / 11 بازدید