Des leben der Andere*

این مردم لیاقت آزادی را ندارند. آنها به هرچیز که در اطرافشان قرار دارد عادت می کنند حتی اگر برایشان غیرقابل تحمل باشد .( دوست نویسنده ی گئورگ دریمن که اعلام می شود خودکشی کرده است ).

*زندگی دیگران

/ 0 نظر / 14 بازدید