گوسان پارسی

در پست های قبلی راجع گوسان ها یا لولی ها مطلبی نوشته بودم . گوسان ها را اول بار در کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام یافتم . بعد به  جستجوی کتاب گوسان پارتی نوشته مری بویس پرداختم و در نهایت دوستی لطف کرد و گوسان پارسی را جهت مطالعه معرفی نمود که انصافا" کار خوب و جالبی است . در حین خواندن این کتاب مدام به هوش این خنیاگران که از دنیای باستان پل ارتباطی به دنیای بعد از اسلام زده بودند آفرین گفتم . که با وجود مخالفت های اسلام با موسیقی و آواز ؛ به مدد ابتکار آیین های مذهبی و باورهای دینی را به چالش کشیده و تا هم اینک زنده مانده اند و با به وجود آمدن قهوه خانه ها در دوره صفوی نقالی را به آن مکان کشیدند و حتی الهام گر نقاشی قهوه خانه ای شدند . فکر کن از دربار پادشاهان تا قهوه خانه و حلقه مردم مشتاق شنیدن نقل . این گونه هنرمند به بین مردم عادی آمد تا زندگی کردن را آسان تر نماید و لطافت هنر را از اساطیر کهن به دنیای معاصر هدیه دهد .

/ 0 نظر / 57 بازدید