تنگولیدن !

کتاب هایم جزء دارایی های بسیار ارزشمند من به حساب می آیند اما این روزها برایم شده اند معضل ! یعنی توی اتاق نه متری من همه جا پر از کتاب است ! روی میز ؛ قفسه ها ؛ زیر تخت ؛ .... حالا می بینم که اشتباه کردم که کتاب هایم را از تبعید بازگرداندم اگر نتوانم تا عید برای این حجم لطیف ولی جا گیر فکری بکنم دوباره همه را داخل کارتون می گذارم و می فرستم تبعید !

دلم برای خیابان انقلاب و کتاب فروشی فروهر و طهوری تنگ است .

/ 2 نظر / 4 بازدید