شهر خودفرمان !

خود فرمان ! شهر خودفرمان ! Autonomous city !در دوره ی ِ سلوکیه و پارت ها شهر های خودفرمان یا دولت شهرها را داشته ایم ! مطمئن نیستم با فدرال هم معنی باشد ! جالب اینکه در بین النهرین هم همین دولت شهر ها وجود اشته اند ! ( من فکر می کردم این پدیده یِ سیاسی مال یونانِ) خودفرمان بودن یعنی که غیر حاکم یا ساتراپ که توسط پادشاه انتخاب می شد بقیه امور به خود شهر واگذار می گردید در این نوع حکومت شهرها مختارند تا قوانین را خودشان وضع کنند ! غیر از زمانی که پادشان نیاز به کمک و یاری به ویژه در دوره یِ جنگ داشت که دولت شهرها یا شهرهای خودفرمان متحد می شدند و به دفاع می پرداختند !

پی چسب : تردید عجیبی دارم !

/ 1 نظر / 18 بازدید
زویا

جالب انگیز بود. مرسی :)