همین طوری

آن که بی باده کند جان مرا مست .کجاست ؟

/ 3 نظر / 10 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir

فاطمه

عالی است این تک بیت .از دیو دد ملولم و انسانم آرزو ست را یادآوری می کند. درود و بدرود

فاطمه

عالی است این تک بیت .از دیو دد ملولم و انسانم آرزو ست را یادآوری می کند. درود و بدرود