زندگی در لحظه

نمی دانم چرا ! ولی اکثریت ما یا گذشته نگر هستیم یا آینده نگر . یعنی مدام در عوالم دیروز و فردا سیر می کنیم . مطلبی می خواندم راجع به زندگی کردن در لحظه ؛ خیلی به شعر سهراب آنجایی که می گوید : زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است . نزدیک بود البته شاید به همان معنی با بیانی متفاوت . از دیروز انرژی فراوانی در خودم حس می کنم دوباره موتورانگیزه من به حرکت افتاده فعالیتم را برای رسیدن به هدفم بیشتر کرده ام . با وجود مشکلات کاری فراوانم اما پر تحرک و پرجنب و جوشم .

زندگی کردن در لحظ ؛حداکثر استفاده را از حداقل زمان بردن  خیلی هیجان انگیز است خیلی . پرواز یک پروانه - شکفتن یک گل- لبخند یک دوست و ..... در یک لحظه اتفاق می افتد و اگر دقت کنیم ما برخی از خاطرات را از برخی دیگر بهتر به خاطر می آوریم شاید یک دلیلش لذت بردن از آن لحظه باشد . به هر حال در لحظه اکنون من پر از ایده و انرژی و زندگی هستم .  

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
سیاوش

سلام خیلی جالب بود به ما هم سری بزن