آذر & آتر&آتور& آگر

آذر یا آتر یا آتور یا آگر همه معنی آتش می دهند ! شنیده اید که به زبان ترکی زبان آذری هم می گویند به دلیل این که در آذربایجان یا آتروپاتگان پس از پذیرش زبان ترکی ؛ ترکی صحبت می شود .  آتروپادتگان به معنی جایگاهی است که آتش مورد مراقبت قرار می گیرد . پاد از ریشه یِ paa به معنی پاییدن است که پدر هم از همین ریشه گرفته شده است . در ایران باستان سه آتشکده مقدس وجود داشته است . آذرگشنسب ( به معنی آتش جهنده یا آتش اسب نر ) که در نزدکی شهر تکاب وجود دارد و به تخت سلیمان معروف است . آذر برزین مهر ( به معنی آتش مهر &میترای بلند بالا) که به روایتی در سبزوار و به روایتی در نیشابور قرار دارد . آذر فرنبغ ( به معنی آتش فره ایزدی ) در فیروز آباد پارس قرار دارد . این سه آتشکده ی ِ مهم به ترتیب آتش جنگاوران و شاهان &آتش کشاورزان & آتش موبدان بوده است .

/ 2 نظر / 5 بازدید
زویا

تو مرا بنده خود کردی چون چیزی به من آموختی [بغل]

خاطره

این جمله جالب بود. "پاد از ریشه یِ paa به معنی پاییدن است که پدر هم از همین ریشه گرفته شده است" مرسی