غرق در تکنولوژی وقت گیر!

گاهی چنان بدم که مبادا ببینیم !

پژوهش هنر باید رشته یِ خوبی باشد !

تشنه دانستن هستم !

کالبد شهر پارسی : بازار مسجد جامع را دور می زند و به میدان می رسد !

تازه به این نتیجه رسیدم چرا شهرسازی نخوندم!

کلمه رون ron (( او)) مصوت بلند است ! در پهلوی به معنی جهت است که پیرنیا اول بار این کلمه را وارد علم معماری و شهرسازی نمود . رون تهران - رون اصفهان !

/ 0 نظر / 75 بازدید