از جنس کلمه و رنگ

عزیزکم به درگاه شاهان رفتن چیزی جز بیم و مرگ ندارد . تو که مرد هنری و اندیشه اینجا پای کشان چه می کنی ! بهرام شاه ؛فرق دارد!‌نگو دلبندم این ها خمیره شان حرص است و تو برای پا برهنگان آیین رهایی آورده ای؛ نرو ! می دانی که عاقبتش می شود شمع آجین شدن ! حیف این دست های هنرمند است که بادهای ویرانگر بربالای دار تکانش بدهند ! نرو !اما تو پای کشان می روی! و بغض تاریخ تا همین امروز در گلو مانده !   چگونه می شود که پیامبری از جنس کلمه و رنگ و هوش به دربار  رود تا برای آیین نو و تازه اش پشتیبانی تاج دار داشته باشد !

پی نوشت : به یاد مانی ؛ پیامبر - نقاش ایرانی .

/ 5 نظر / 5 بازدید
اراکده

هنرمندان هیچ گاه سیاستمدار نبودند.

شهاب

همه اشتباه می کنند حتی پیامبران !

شاه رخ

حالم از هر چي پيامبره به هم مي خوره از آدم تا ماني

کتابناک

پیش از اینت بیش از این اندیشهٔ عشّاق بود ...مهرورزی تو با ما شهرهٔ آفاق بود یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین‌لبان...بحث سرّ عشق و ذکر حلقهٔ عشّاق بود پیش ازین کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند ...منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود سایهٔ معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ...ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود حسن مهرویان مجلس گرچه دل می‌برد و دین ...بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد ...دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود www.ketabnak.ir