عشق فیلم

این روزها برای اینکه به اتفاقات اطرافم فکر نکنم ؛همش دارم نبش قبر خاطرات می کنم . خواهر کوچیکه من خیلی نسبت به من آرومتره  و به شدت عشق فیلمه . یه دوره من به خودم حق می دادم که بهش بگم چیکار بکنه و چیکار نکنه! وقت امتحانات  آخرسال بود و هوا بهاری و زیبا. داشتم فیلم بن هور را تماشا می کردم و لذت دیدن دکورهای عظیم و چشم نواز و بازی زیبای کرک داگلاس باعث شده بود که سه ساعت از جلوی تلویزیون تکان نخورم ولی خواهر کوچیکه رو مجبور کرده بودم در اتاق کناری درس بخونه چون فردا امتحان داشت . تلفن زنگ زد بلند شدم تا تلفن رو بردارم دیدم چشمی از درز در داخل اتاق را نگاه می کند . اول تعجب کردم از اتاق پریدم بیرون . دیدم خواهرم پشت در نشسته و کل فیلم را با من تماشا کرده و چون من خیلی احساس مسوولیت می کردم !!!!!!!!مجبور شدم شب تا صبح بیدار بمانم ؛تا درس هاش رو مرور کنیم . این هم عاقبت رفتار قیم مابانه من !

/ 2 نظر / 7 بازدید