آینده

دیروز کلن کلاس شهرسازی بدل شده بود به یک workshopبچه ها ازهدفهایشان می گفتند ! برایم جالب بود که وقتی گفتم هدفتان از درس خواندن چیست ؟ جواب های بامزه ایی شنیدم : یکی گفت می خواهد یک راننده تاکسی تحصیل کرده باشد ! آن یکی گفت : می خواهد یک خانم خانه دار تحصیل کرده باشد؟ یکی از بچه ها هم گفت که می خواهد یک پدر و شوهر تحصیل کرده باشد ؟ ( البته این حق داره چون از کنار دوست دخترش تکان نمی خوره نیشخند) حرفهایشان هم خنده دار بود و هم دردناک! هیچکدام نمی خواستند یک شهرساز موفق و متخصص بشوند ! و این یعنی نسلی که در حال تحصیل است به شدت نا امید است !

پی نوشت : نمی خواستم امیدواری الکی بدهم ! گاهی آدم مجبور به سکوت می شود به جای اینکه هی بیخودی طرف مقابل را به آینده یِ نامعلوم امیدوار کند .

/ 3 نظر / 25 بازدید
زویا

چه هدف هایی!جالب بود! البته میدونی مهربون جان، بستگی داره دیدی که پشت این نیاز به تحصیل کردگی دارن چی باشه

J.S

این بی انگیزگی در جوانان را سیاست های کج اندیشانه و متعصبانه نظام ایجاد کرده است.نظامی که ایدئولوژیک باشد شعارهایش هم در حد ایدئولوژی باقی میماند و در عمل به تضادی آشکار با آرمانها و شعارهای دهن پر کنی میرسد که آنرا در میان خود و مردم و جوانان جامعه گسترش داده است.معلوم است در چنین نظامی هیچ کس در جای خود قرار نمیگیرد و آنوقت نتیجه میشود همان جوانانی که میدانند از هر صد نفر دکتر در مملکت سی نفر مشغول بکار میشوند و از این سی نفر ده نفر در همان رشته و تخصص خود کار میکنند و از این ده نفر تنها پنج نفر در مملکت باقی میمانند و باقی به این نتیجه میرسند که حقیقتا اینجا جای زندگی نیست.