چرا دایره ؟؟؟

می دانیم که اشکانیان شهرهایشان را دایره ایی شکل می ساختند و گارد جنگی یشان هم دایره ای شکل بوده است وبرعکس رومی ها  گارد مستطیل شکل داشته اند و سلوکی ها  شهرهایشان را مربع شکل می ساختند. معمارها یک تزی دارند و می گویند: اگر به دنبال آرامش روحی هستید در چیدمان دکوراسیون منزل از وسایلی که به شکل دایره هستند استفاده کنید یا مبلمان را دایره وار بچینید. اشکانیان زندگی عشیره ای داشته اندو همیشه در معرض تهاجم بودند پس حق داشتند به دنبال امنیت وآرامش باشند و آین ذهنیت را به محیط پیرامونشان تسری دهند . تاریخ شکل شهر مطلب زیادی در خصوص ایران ارایه نمی دهد ولی اگر وقت کردید نگاهی به این کتاب انداختید . ضرر نخواهیدکرد.

/ 2 نظر / 5 بازدید
کدخدا

و هرمي شكلها كه ميگن نيروها رو به خودش جذب ميكنه !

شهروز نمازی

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید باغ صد خاطره خندید عطر صد خاطره پیچید