میثره

مقاله یی می خواندم راجع به کلمه ی میت یا اسطوره که در آن نگارنده به ریشه ی کلمه ی میثاق هم اشاره کرده بود . میث +اق که میث آن از mithra-میثره از ایزد مهر به معنی عهد و پیمان آمده است . کلمه ی دیگری هم در انگلیسی وجود دارد : promiseبه معنی عهد و پیمان ، که به نظرم از para+ mithra درست شده یعنی ریشه ی این کلمه هم از میثره به معنی عهد و پیمان است . البته در مورد میثاق نگارنده مقاله نظر دیگری داشت و ریشه ی میثاق را از میت به معنی راز و اسطوره ( استوره ) گرفته بود !

پی چسب : نظریه صادر می کنیم ! :)))))

/ 1 نظر / 60 بازدید
مژگان

سلام عزیزم همه در حال نظریه دادن هستن پس چرا ما نه....