سفرهای نوروزی و بخت نامراد

از همین ابتدا عرض شود که : ما امسال می خواستیم تشریف ببریم جنوب . دست بر قضا چند روز اول عید را که هوا کمی تا قسمتی مساعد بود را در خانه ماندیم و هفته آخر را گذاشتیم برای مسافرت . چشمتان روز بد نبیند که نمی دانم دیو سرما را که و چگونه خبر کرده بود که را ه سه ساعته همدان را هشت ساعته رفتیم و با عجز و لابه پلیس راه که اگه برید میمیرید . برگشتیم و حالا بین راه هی نقشه می کشیدیم که کجا برویم . بله ؛ تصمیم گرفتیم سر خر را کج کنیم به کاشان برویم که هم فال باشد و هم تماشا . گو اینکه از شدت سرما هر جا سرویس بهداشتی بود خانم ها طالب بودند و به این نتیجه رسیدیم که ما تمام آثار تاریخی سرویس های بهداشتی از همدان تا کاشان را مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم . بله؛ نزدیک کاشان عقلمان به کار افتاد یک زنگ به آشنایمان در کاشان زدیم و فریاد از آن سوی خط بلند شد که این طرف نیاییدکه اینجا سیل آمده است وما دست از پا درازتر به سوی شهر خودمان حرکت نمودیم .این هم سفرنامه نوروزی ما !

/ 4 نظر / 6 بازدید
سورملینا

آره بابا... من یادم نیست هیچ عیدی اینقدر سرد بوده باشه. من هنوز دارم می لرزم !!! [گل]