گربه ی ِ چلاق !

یک گربه ی ِ چلاق توی کوچه ی ِ ما هست که نمی دانم بچه ها به این روز انداختنش یا بزرگترهایِ گرامی ! هر روز که چشمم به این گربه ی ِ طفلکی می افتاد دلم ریش ریش می شد ! می خواستم بگیرمش و ببرمش پیش دامیزشک اما تا نزدیکش می رفتم فرار می کرد ! تا اینکه خودم دچار بیماری شدم و مدتها پایم را درست نمی توانستم روی زمین بگذارم و هر بار که این گربه را می دیدم دلم بیشتر از او برای خودم می سوخت  که ناگهان چلاق شده بودم !

/ 4 نظر / 8 بازدید
پرویز

[گل]بلا دور -دینای مهربون[گل]

پرویز

.................................. توی دوران ابتدایی یه بار دیدم بچه های کوچه دارن گربه ی سفید مریضی رو با چوب میزنن و خونین و مالینش کردن بچه ها رو با دعوا دور کردم رفتم کمک گربه یه دفعه پرید دستم رو گاز گرفت و ناخن هاش رو هم با تمام قدرت توی دستم فرو کرد تا یک ماه دست من که عفونت هم کرده بود بسته بود و پانسمان عوض می کردم البته این باعث نشد که من از جونورا و گربه ها بدم بیاد ولی اون موقع تا یه مدتی از فکر فردین بازی و کمک و ... این جور چیزا در اومده بودم...

فاطمه

حیوانات هم از دست این جانور دو پا در امان نیستند. طبیعت ایران که فاتحه اش خوانده شده کاش فرهنگ حفظ محیط زیست شکل بگیرد.دوست خوبم همیشه تندرست باشی

نون

منم یه گربه داشتم دستش چلاق بود دقیقا همین حس رو داشتم بهش! با این تفاوت که من هیچ وقت از دست چلاق نشدم! در ضمن کامنت دونی رو چک کردم که بیشتر شما رو بشناسم بعد دیدم شما هم اوضاتون بدتر از من بیشتر از این کامنت سند تو آل دارین که بیا منو لینک کن خندم گرفت