تورج دریایی

در باره ی بدعت در دوره ساسانی مانی را می شناسم و مزدک را که موبد بوده است !پایه گذار مساوات در تقسیم ثروت ! اما دکتر دریایی به  موبدی  به نام سین اشاره می کند که او هم تاویل خودش را از زند اوستا دارد ! به این افراد می گویند کافر کافران !

کتاب شاهنشاهی ساسانیان کتاب بی نظیری است !چون آقای دکتر هم تاریخ را می شناسد و هم زبانهای باستانی را آموخته و می آموزد ! برای همین کتاب پر از نکاتی است قبلن نشنیده اید !

شاهنشاهی ساسانی

نویسنده :دکتر تورج دریایی

مترجم : مرتضی ثاقب فر

ناشر : ققنوس

پی چسب : سایتی که آقای دکتر پژوهش هایش را در مورد ساسانیان در آن ثبت و گسترش می دهد . ساسانیکا است ! البته مقالات به انگلیسی نوشته می شود که ترجمه شان کمی زحمت دارد !

/ 2 نظر / 55 بازدید
زویا

چقدر جالب. بعد این سایت، فقط مختص این آقای دکتره یا پژوهش های خارجی در مورد ساسانی هم داره؟

امیرخلیلی

تاریخ نویسی تورج دریایی: http://www.chubin.net/?p=11955