آواز گنجشگ ها

یادش بخیر یک دوره ای خیلی فیلم می دیدم !!!!! حالا! آواز گنجشگ ها را دیدم کارهای مجیدی را از زمان های دور به خاطر حس شاعرانه اش دوست می داشتم فیلم آواز گنجشگ ها هم با وجود تمام زیبایی هایش پر از نصیحت بود قصدم این نیست که بگویم آدم های فقیر سالم زندگی نمی کنند نه!!!! اما چرا فقط این تم مد نظر مجیدی است همیشه فقر . البته شاید این سبکی است که او دوست می دارد ولی برای خود من قابل قبول نیست یکی مدام از قشنگی های فقر و نداری و تزکیه بگوید مگر نه این است که : اگرفقر  از یک در وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود . لحظات عاشقانه کاراکتر نقش اول مرد ( رضا ناجی ) و همسرش زیبا بود و مرا به یاد داستان های محمود دولت آبادی می انداخت . البته اینطور هم می توان گفت که مجیدی بلد است چگونه تصویر زیبا بسازد و با پلان ها نقاشی کند .شاید هم این آدم ها ؛آدم های مجیدی هستند و من آشنایی با مردمی که به این شیوه زندگی می کنند ندارم شاید....

/ 2 نظر / 12 بازدید
نیوشا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ]

علی گنجه ای

دقیقا من هم با همین نصیحتهایش مشکل داشتم. خصوصا آن قسمت ریختن گوجه سبزها خیلی «گل درشت» بود