لهجه در شعر

خیلی کم به شاعرهایی برخوردم که از لهجه شهرشان در شعرهاشان استفاده می کنند . البته شاید من ندیدم و خوب تحقیق و تفحص نکردم . در غزلیات سعدی به یک  بیت شعر رسیدم که برایم جالب بود شما هم بخوانید :

صبحم از مشرق برآمد باد نوروزازیمین        عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین

با گلها را پریشان می کند هر صبحدم         زان پریشانی مگر در روی آب افتاده چین

نوبهار از غنچه بیرون شد بیکتو پیرهن         بیدمشک انداخت تا دیگر زمستان پوستین

دقت کنید شیرازی ها به بهاری و کم لباس پوشیدن می گویند یکتو لباس.

/ 0 نظر / 6 بازدید