زبان پهلوی

یکی از دوستان برای سیزده بدر سفری داشته به کاشان ؛ مطلب جالبی تعریف می کرد که نوشتنش اینجا خالی از لطف نیست . می گفت : کاشان روستای دارد ابوزید اباد نام که مردمش زبان پهلوی را به خوبی می دانند . نکته جالب اینکه می گفت : بی سیمچی های دوره جنگ ایران و عراق از این منطقه بوده اند چون اعراب پهلوی نمی دانند . البته این قضیه را در مورد تاکستان قزوین هم شنیده بودم ولی تاکستانی ها تاتی صحبت می کنند . به هر حال باید رفت و دید که ابوزید ابادی ها چه گویشی دارند .

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهرداد آقا مرتضوی و ...

سلام چو ایران نباشد تن من مباد شاد باشی خواهر