هومئا

در متون باستانی می خوانیم که زرتشت ؛ ارداویراف ؛ جاماسپ و به روایتی کرتیر با نوشیدن نوشابه یِ هوم به جهان دیگر سفر می کنند و از اسرار آگاه می شوند ! دکتر دریایی در کتاب شاهنشاهی ساسانی به این آیین اشاره دارد و آن را آیینی شمنی می داند که پاکان با نوشیدن این نوشابه معراجی را آغاز می کنند و به سیر و سیاحت در بهشت و دوزخ و برزخ می پردازند !

پی چسب : نمی دانستم که بنگ  همان هوم است که به افتخار سابیدنش به پدران زرتشت وفریدون و گرشاسب  پسری عطا شده است !

2-در اساطیر هئومه یا هوم پسر اهورا مزداست و ایزدی است که نقش درمانگری دارد !

3- فریدون آبتین را همه می شناسند ! پدر ایرج ؛ سلم و تور ! کسی که ضحاک را شکست می دهد به همراه کاوه یِ آهنگر ! ریشه شناسی آبتین می شود آپیتا به معنی قبیله ی آبیار !

4- ریشه یابی درخت کهن . بهرام بیضایی . نشر: روشنگران و مطالعات زنان . 1389

این کتاب در خصوص اسطوره ی ضحاک و فریدون و شهر نواز و ارنواز است !

/ 2 نظر / 27 بازدید
زویا

آدم دلش میخواد با تو بره به این آتشکده ها و جاهای باستانی، بعد هی براش داستان اساطیر بگی و این شکلی [رویا] بشینه گوش بده و کیف کنه :)