ترس بدون مرز!

دخترک؛ وحشت تمام شدن دارد ! تمام شدن شیر پاکتی توی یخچال ! تمام شدن سریالی که هر شب می بیند ! تمام شدن روز ! تمام شدن تعطیلات ! با این همه ترس ؛ مجبور است مدام در رابطه اش عذرخواهی  کند بابت کارهای نکرده و اشتباهات انجام نداده ! باز از سر باید دنبال کس دیگری بگردد ! از بس که می ترسددوست داشته نشود ! دور سرش هاله ایِ سیاهی از ترس هایش بسته شده ! گنجشکش هر روز لب پنجره که می نشیند می گوید : اینقدر نترس ! اما او نمی داند چطور می شود نترسید ! چطور می شود این هاله را از دور سرش پاک کند ! اما....

این شاید رنج خیلی از زنان ما باشد ! ترس ؛ ترس ؛ ترس !

/ 3 نظر / 3 بازدید
مژگان

سلام ندای عزیز این ترس حتی درون بچه های ما نیز هست ترس تمام شدن ...از دست دادن...یعنی این ترس را ما به آنها ارث داده ایم...ما از کی به ارث برده ایم ...تا کی این را ارث خواهیم داد...کاش این ارث تمام شود...

دونا

[ناراحت]

مانا

ترس از دست دادن!ترس دوست داشته نشدن! دارم از خودم هم می ترسم! چه بلایی داره سرمون میاد!؟