شکوفایی!

به خلق آثار هنری فک می کردم ! اگر دیده باشید یه آدمهایی دیگر حرفی برای گفتن ندارند و هی دور خودشان می چرخند ! بعد فک کردم نوشتن و آهنگ زدن و خواندن و .......... نیاز به رسیدن به یک حس نو و حرف نو و تجربه نو دارد ! نیاز به پوست انداختن مداوم ! عمیق شدن در خود ! و..... همینطوری فله ایی نمی توان نوشت یا آهنگ ساخت یا.....! چه می گویم ! هیچ ! حسی بود که می خواستم با شما به اشتراک بگذارم همین !

/ 4 نظر / 32 بازدید
فاطمه

دقیقا این مساله وجود داره کارهای فله ای به درد زبال دانی تاریخ می خورد.

خاطره

عزیزم هر چیزی یه آغازی داره شاید عمیق شدن سخت باشه اما امکان پذیر موفق باشی عزیزن

زویا

موافقم باهات :) البته انرژی گذاشتن هم مهمه. تا وقتی نخوای نمیشه

خاطره

مهربون عزیزم..ممنونم. نزدیک یه ماهه چیزی نوشتی دلتنگتم