زندان سلیمان

تخت سلیمان که بودیم  دیدن زندان سلیمان رااز شدت گرما حذف کردیم و حالا با خواندن کتاب " تاریخ باستانی ایران " و دانستن این مطلب که در آن مکان آثار مانایی موجود است مرض دیدن زندان سلیمان را گرفته ام . حالا کی دوباره شیز بطلبد و آن طرف ها برویم . خدا عالم است .

/ 1 نظر / 5 بازدید
ستاره

تخت سلیمان کجاست ؟