دلتنگی

این برنامه ها و فضاهای جدید هم که غیر از کپی و پیست چیزی نیست باز هم فضای وبلاگ کلی جان تازه می دهد به نویسنده ! البته که من در وادی گیر افتاده بودم که با تمام شدن این ترم تحصیلی کمی مسوولیت ها سبک شد و نفسی کشیدم و دلم برای این فضا با وجود مجازی بودنش تنگ شده بود ! یادش بخیر که این فضا برای خودش چه کیا و بیایی داشت !

تبریک به پرفسور دریایی گرامی برای ریاست ایران شناسی جردن در دانشگاه یوسی ارواین

باعث افتخار من است که یک ایرانی به این مقام رسیده اند آن هم با سوادی که پرفسور دریایی دارند .

/ 0 نظر / 98 بازدید